Polityka prywatności witryny polecanapiekarnia.pl i subskrypcji „Chleb Łęgowski”

Niniejsza Polityka Prywatności, to zbiór najważniejszych zasad dotyczących prywatności i danych osobowych, którymi kieruje się w moim serwisie. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie akceptujesz Polityki Prywatności w aktualnej wersji, proszę nie odwiedzać moich serwisów oraz nie nabywać produktów i usług przeze mnie oferowanych.

Osoba, która podaje swoje dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej polityki prywatności i świadczonych na jego podstawie usług.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Administratorem danych jest Paweł Żołądź. Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zapisując się na listę „Chleb Łęgowski” zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku chęci skorzystania z kupna produktów za moim pośrednictwem, może być wymagane podanie dodatkowo adresu zamieszkania (lub dostawy).

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mój Serwis – Polecana Piekarnia oraz witryny i strony oraz formularze w tej domenie – polecanapiekarnia.pl może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, numer ID)

Twój adres e-mail może posłużyć do tworzenia kampanii reklamowych na Facebook’u, oraz do tworzenia grup niestandardowych odbiorców.

Mogę się komunikować z Tobą poprzez e-mail, telefon, Facebooka, skype o ile zezwolisz mi na to udostępniając dane niezbędne w tym celu.

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do moich usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne dotyczące moich produktów i usług oraz produktów i usług osób trzecich związanych z moimi produktami lub usług i produktów oraz ofert osób trzecich, których zaprezentowanie uznam za celowe.

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mam możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

W moim serwisie wykorzystuje się cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.